Michal Bieniasz
Gäddströmsv.24
730 50 Skultuna
tel. 021-38 30 60
070-71 72 114
E-mail: artpress@hem1.passagen.se

Artysta plastyk.
Redaktor miesiecznika "Slowo Kongresu".
Wydawca miesiecznika "Nasza Polonia" w Estonii.
Czlonek Zarzadu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów od 1984, od roku 1989 prezes Oddzialu Szwecja SPK.
1989-92 wiceprzewodniczacy Zwiazku Wolnych Polaków w Västerås.
1990-97 czlonek Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji.
W roku 1989 wybrany delegatem do Rady Narodowej w Londynie.
Uprawia rysunek prasowy i karykature polityczna. Prace publikuje w prasie codziennej i periodykach w Szwecji, Norwegii, Francji, W.Brytanii i Polsce. Ma na swym koncie wiele wystaw.

Czlonkowie naszego Zwiazku