Janusz Górczynski
Välljärnsgatan 490
724 73 Västerås
tel. 021-30 13 83

Architekt.
Dzialacz Zwiazku Wolnych Polaków w Västerås:
1984-88, 92-93 wiceprzewodniczacy Zwiazku
1989-92 sekretarz
Czlonek Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji, od 1988 skarbnik.

Czlonkowie naszego Zwiazku