1946
Pierwsze spotkanie zalozycielskie Kola Polaków w Västerås odbylo sie dnia 29 grudnia 1946 roku. Nastepnego dnia ukonstytuowal sie Zarzad nowej organizacji:
  • Przewodniczacy - Aleksander Kadziela
  • Sekretarz - Roman Koba
  • Skarbnik - Teodor Witek
  • Dzial Kulturalno-oswiatowy - Hanna Szer.
Prowadzono w tym czasie bardzo aktywna dzialalnosc majaca na celu skupienie jak najszerszego grona rodaków w organizacji. Organizowano imprezy rocznicowe i towarzyskie, zalozono biblioteke zwiazkowa, chór, organizowano pomoc dla Polski.
1947 W lutym 1947 roku wybrano na Zebraniu ogólnym nowy Zarzad:
  • Przewodniczacy - Aleksander Kadziela
  • Sekretarz - Hanna Szer
  • Skarbnik - Teodor Witek
  • Dzial Kulturalno-oswiatowy - Józef Koba
  • Imprezy, chór i tance - Roman Koba.

Miesiac pózniej Aleksander Kadziela ustapil ze stanowiska Przewodniczacego.

Nowym Przewodniczacym zostal Józef Koba
Przeprowadzano zbiórki pieniedzy i odziezy w takich akcjach jak Pomoc dla powodzian w polsce, czy Fundusz Pomocy Dziecku Polskiemu. Wysylanie paczek m.in. do Caritas w Polsce. Nawiazano kontakty z Polakami w innych osrodkach.
1954-64 Szkólka sobotnia przedmiotów ojczystych dla dzieci, w jej zajeciach wzielo udzial kilkanascie dzieci z rodzin polskich i malzenstw mieszanych.
lata 70-te Zwiazek wchodzil w sklad Federacji Uchodzstwa Polskiego w Sztokholmie.
grudzien
1981
W momencie ogloszenia stanu wojennego w Polsce Zwiazek zdecydowanie opowiada sie przeciw jego wprowadzeniu. Bierzemy udzial w akcjach protestacyjnych, organizowaniu zbiórek i wysylkach pomocy do kraju.

1982 ZWP jest jedna z organizacji zalozycielskich Kongresu Polaków w Szwecji.
2001-12-27 Zmarl Roman Koba, jeden z zalozycieli Zwiazku, wieloletni Prezes Kongresu Polaków w Szwecji.

KOJEJNE ZARZADY ZWP w Västerås
rok Przewodn. wice-przew. sekretarz skarbnik gosp.lokalu
1982 R.Koba J.Górczynski J.Misiaszek
1984 R.Koba J.Górczynski E.Górczynska J.Misiaszek
1986 R.Koba J.Górczynski E.Górczynska J.Misiaszek
1987 R.Koba J.Górczynski T.Chmielewski J.Misiaszek Z.Nowel
1988 R.Koba J.Górczynski E.Górczynska J.Misiaszek Z.Nowel
1989 R.Koba M.Bieniasz J.Górczynski J.Misiaszek Z.Nowel
1990 R.Koba M.Bieniasz J.Górczynski J.Misiaszek Z.Nowel
1992 R.Koba J.Górczynski M.Bieniasz J.Misiaszek Z.Nowel
1993 R.Koba P.Swiesciak T.Chmielewski J.Misiaszek Z.Nowel
1994 R.Koba P.Swiesciak T.Chmielewski J.Misiaszek Z.Nowel
1995 R.Koba P.Swiesciak E.Górczynska T.Chmielewski Z.Nowel
1996 R.Koba Z.Grajek E.Wawrzonkowska T.Chmielewski P.Swiesciak
1997 R.Koba Z.Grajek E.Wawrzonkowska T.Chmielewski P.Swiesciak
1998 R.Koba Z.Grajek R.Krzyzowska T.Chmielewski P.Swiesciak
1999 R.Koba M.Bieniasz E.Górczynska T.Chmielewski
2002 M.Bieniasz J.Górczynski Z.Grajek T.Chmielewski


POWRÓT do pierwszej strony