Zarzadu Zwiazku Wolnych Polaków w Västerås

BIBLIOTEKA Biblioteka Zwiazku Wolnych Polaków w Västerås
w lokalu naszej organizacji przy Violstigen 4
czynna jest w kazda czwarta sobote miesiaca
w godzinach 15,00-18.00.
ZAPRASZAMY
DO CZLONKÓW ZWP W zwiazku z powstaniem naszej strony w Internecie zwracamy sie do wszystkich czlonków o podanie informacji do stron osobistych na nasz adres:
zwp@polskakongressen.org

Ogloszenia czlonków Zwiazku
POWRÓT do pierwszej strony