Kongres Polaków w Szwecji
Polska Kongressen i Sverige


Box 5025
102 41 Stockholm


Östermalmsgatan 75
114 50 Stockholm
tel. 08-66 11 006

 

 

Rada Uchodzstwa Polskiego
Polska Fyktingrådet i Sverige


Box 5025
102 41 Stockholm


Östermalmsgatan 75
114 50 Stockholm
tel. 08-66 16 359

 

 


Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów - Oddzial Szwecja

Box 5120
102 43 Stockholm
tel: 021-38 30 60

 

 

Polski Komitet Pomocv

Polska Hjälpkommitten i Sverige


Box 5120
102 43 Stockholm

 

 

Polski Zwiazek
Bylych Wiezniów Politycznych

Polska Föreningen
för Tidigare Politiska Fångar

Box 4193
102 62 Stockholm

 

 

Tow. Przyjaciól Fundacji
Jana Pawla II-go
w Sztokholmie

c/o B.Zaniewicz-Dybeck
Skånegatan 95/II
116 35 Stockholm

 

 

Komitet Wsparcia Inicjatyw
Spolecznych i Charytatywnych
w Polsce

Box 5025
102 41 Stockholm
http://medlem.tripodnet.nu/quiz/
lub http://www.quiz.prv.pl
E-mail: quiz@telia.com

 

 


Zwiazek
Wolnych Polaków
w Västerås

c/o Roman Koba
Kultyxgatan 18
723 51 Västerås
tel./fax 021-41 60 25
E-mail: zwp@hotmail.com

 

 


Kolo Bylych Zolnierzy AK
Oddzial Szwecja

c/o Roman Koba
Kultyxgatan 18
723 51 Västerås
tel./fax 021-41 60 25

 

 

Grupa Polska
w Uppsala

c/o Hanna Kuhl
Girosta - Vänligheten
740 82 Örsundsbro

 

 

Zwiazek Polaków
w Finspång


Box 78
612 01 Finspång

 

 

Zjednoczenie Polskie
w Jönköping

c/o Józefina Lindblad
Oxelgatan 5
565 33 Mollsjö

 

 

Stowarzyszenie Polaków
w Skaraborgs Län


c/o Janusz Kucharski
Stenelidsv.135
541 65 Skövde

 

 

Stowarzyszenie Polskie
w Göteborgu


Box 4011
400 40 Göteborg

 

 

Zwiazek Polskich Katolików
w Göteborgu


Byfogdegatan 3
415 05 Göteborg

 

 

Kolo Przyjaciól Fundacji
Jana Pawla II-go
w Göteborgu

c/o Elzbieta Cieslar
Vårvädersg.13
418 31 Göteborg

 

 

Zwiazek Polaków
w Helsingborg


Box 14036
250 14 Helsingborg

 

 

Tow. Przyjaciól Fundacji
Jana Pawla II-go
w Lund


c/o Jadwiga Kurkus
Knut Wicksellsv. 17
224 66 Lund

 

 

Tow. Przyjaciól Fundacji
Jana Pawla II-go
w Malmö

c/o H.Stefanek
Lyckesholmsgatan 32
213 63 Malmö

 

POWRÓT do pierwszej strony