Wsród uchodzców z okresu powojennego reprezentowane byly niemal wszystkie zawody. Przede wszystkim byli to rzemieslnicy i pracownicy klasy sredniej, prawie wszyscy zatrudnieni w przemysle. Inteligencja, o ile warunki zdrowotne i wiek nie pozwalaly na prace fizyczna, otrzymywali od wladz szwedzkich zatrudnienie w charakterze pracowników umyslowych w róznych instytucjach naukowych. Ieszcze w 1965 roku pewna grupa Polaków, by1ych wiezniów obozów koncentracyjnych znajdowala sie pod stala opieka sluzby zdrowia. Grupa okolo 100 osób chronicznie chorych umieszczona byla w sanatoriach pod opieka rzadu szwedzkiego.

Badania statystyczne prowadzone w ciagu lat osiemdziesiatych wykazuja, ze Polacy sa w Szwecji mniejszoscia wyraznie odbiegajaca od przecietnej wsród imigrantów pod wzgledem wyksztalcenia i kariery zawodowej. Potwierdza to zreszta regule i w innych krajach osiedlenia. M.in. w Stanach Zjednoczonych Polacy sa trzecia grupa mniejszosciowa pod wzgledem zamoznosci i kariery zawodowej.
Badania przeprowadzone w 1983 roku przez adiunkta Uniwersytetu Sztokholmskiego Leo Kantora wykazaly, ze sposród 50 Polaków którzy poddali sie badaniom statystycznym zadna z osób nie pozostawala bez jakiegokolwiek wyksztalcenia, a tylko 15% posiadalo ukonczona tylko szkole powszechna. 45% posiadalo ukonczone studia wyzsze, w tym 40% uzyskalo dyplom wyzszej uczelni. Mniej wiecej podobne wyniki otrzymano w 1982 roku gdy urzad posrednictwa pracy w Borås zbadal stopien wyksztalcenia respektywnej czterdziestoosobowej grupy Polaków. Interesujace jest, ze w grupie tej znalezli sie przedstawiciele nastepujacych zawodów: archeolog, bibliotekarz, mechanik samochodowy, inzynier pozarnictwa, inzynier budownictwa, kierowca, inzynier elektronik, technik górniczy, zlotnik, kosmetolog, inzynier mechaniki, nauczyciel muzyki, kaznodzieja (!), technik przemyslu zywnosciowego, pomoc domowa, rencista, dwóch nauczycieli i krawców, trzech pracowników sektora gastronomicznego i czterech urzedników. Podobne wyniki badan uzyskano równiez w latach 1984-85 gdy na zlecenie sztokholmskiego urzedu wojewódzkiego prowadzono badania nad asymilacja imigrantów w Szwecji. Potwierdzily one wczesniejsze wyniki uzyskane przez Leo Kantora i innych naukowców. Wykazaly bowiem, ze az 62% Polaków ma za soba 12 i wiecej lat nauki w szkolach, podczas gdy srednia dla imigrantów w Szwecji wynosila zaledwie 26%. Pozycja Polaków daleka jest wiec od przecietnosci.
w/g T.Nowakowski "Polacy w Szwecji"

Polacy w Szwecji
POWRÓT do pierwszej strony