Zwiazek Wolnych Polaków
w Västerås
jest organizacja czlonkowska
Kongresu Polaków w Szwecji.

Zrzesza Polaków zamieszkalych w Västerås i Västmanland.
  ZARZAD
  Przewodniczacy -
  Michal Bieniasz
  Zastepca -
  Janusz Górczynski
  Skarbnik - Tadeusz Chmielewski
  Sekretarz - Zenon Grajek

  KOMISJA REWIZYJNA
  Piotr Swiesciak
  Janusz Wawrzonkowski
  Regina Krzyzowska

  SAD KOLEZENSKI
  Ewa Swiesciak
  Edward Gawronski

POWRÓT do pierwszej strony