Hanna Koba
Kultyxgatan 18
723 51 Västerås
tel. 021-41 60 25

Z domu Szer. Warszawianka. W dziesiatym dniu Powstania wywieziona przez Niemców. Wiezien obozów w Auschwitz i Bergen-Belzen. Przyjechala do Szwecji z obozu na zaproszenie rzadu szwedzkiego.
Od poczatku istnienia organizacji zaangazowana w jej prace. W Zwiazku Wolnych Polaków w Västerås byla sekretarzem i wieloletnim kierownikiem sekcji Kulturalno-Oswiatowej naszej organizacji.
W Västerås pracowala przez kilkanascie lat jako pedagog dramatu z mlodzieza w wieku 9-16 lat. Maz - Roman Koba, synowie - Wladyslaw, Stefan i Jan oraz córka Jadwiga.

Czlonkowie naszego Zwiazku